Torre

Torre

Det var en konge som het Fornjot, han rådde for landet som kalles Finnlandeller Kvenland, det ligger østenfor bunnen av en havbukt som går inn mot Gandvik, vi kaller det der Helsingbotn.

Fornjot hadde tre sønner, den ene het Le - ham kaller vi Æge -,
den andre het Loge og den tredje Kåre, og Kåre var far til Froste somvar far til Snø den gamle. Sønn til Snø het Torre, og han hadde to sønner; den ene het Nor, den andre Gor, datteren hans
het Goe.

Torre var en stor blotsmann, hvert år midt på vinteren holdt han det de
kalte "Torreblot", og etter det fikk måneden navn.

Ellers ble januar regnet som en lykkebringende måned. De lysere dagene var et tydelig tegn på at mørkemaktene som man
trodde herjet ved vintersolverv og i jula, var kommet litt på avstand. På norrønt ble måneden kalt kalt Þorri (torre). Den var oppkalt etter guden Torre. Torremåneden varte egentlig fra midten av januar til midten av februar. Et annet navn er midtvintermåned

Første side i partitur

Hør den her: