Eg veit i himmerik ei borg

Eg veit i himmerik ei borg

Falt for denne melodien og har gjort en versjon basert på et kor arrangement av Magnar Åm

«Eg veit i himmerik ei borg» er en salme, oversatt av Bernt Støylen, dels etter den tyske salmen «Ich weiss ein ewiges Himmelreich», dels etter H.C. Sthens danske oversettelse av den samme salmen: «Jeg veed et evigt Himmerig»

Salmen er trolig diktet i Tyskland på 1500-tallet, med tone etter en verdslig melodi: «Ich weiss ein Schlösslein in Österreich». Den tyske teksten er kjent fra Geistliches Gesangbuchlein, trykt i Hamburg i 1612

 

Forhåndsvisning

Hør på den her: