Brass

Brass

Noter for Brass band besetning

Eg veit i himmerik ei borg

Falt for denne melodien og har gjort en versjon basert på et kor arrangement av Magnar Åm

Soothing

Solo for Euphonium.

Soothing kan vel direkte oversettes til beroligende. Synes det alltid er beroligende å lytte til vakker musikk